Toegankelijkheidsverklaring

Pleegzorg Vlaanderen vzw streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018 .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

• Website : www.pleegjongeren.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals onderstaand beschreven, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan en omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

De waarschuwingen die nu nog overblijven gaan voornamelijk over (kleur)contrasten. Om die aan te passen zijn grote ingrepen aan het design onvermijdelijk.

Onevenredige last

Om de waarschuwingen in verband met de (kleur)contrasten aan te pakken, is het noodzakelijk om een nieuwe huisstijl voor de website te ontwikkelen.

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar helaas nog niet geheel in geslaagd. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is, horen wij het graag van je. Je kan daarvoor een mail sturen naar info@pleegzorgvlaanderen.be.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11/09/2020.

Op basis van onder ander de BOSA Accessibility Check identificeerden we samen met De Bemanning de belangrijkste inbreuken van de website tegen de toegankelijkheid.

Om die te verhogen implementeerden we onderstaande maatregelen:

  • De website is nu ook zoombaar op mobiele toestellen.
  • Toegankelijk(er) maken van alle navigatie elementen en breadcrumbs.
  • Alle titels/headerelementen worden nu in correcte hiërarchische volgorde gebruikt.
  • Alle onnodige iconen en afbeeldingen uitschakelen voor mensen met een visuele beperking.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 11/09/2020.

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via info@pleegzorgvlaanderen.be of via 016 23 97 75.