Disclaimer

De teksten op deze website zijn bedoeld om jongeren correct te informeren over pleegzorg. Aan de teksten op deze website kan je geen rechten ontlenen.

Hoewel Pleegzorg Vlaanderen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.